empresa certificada

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT - David i Manel, S.L. a través de la nostra política de qualitat i medi ambient:

David i Manel, S.L.  és una empresa familiar dedicada totalment al transport de viatgers per carretera, des de l’any 1994, realitzant transport regular, escolar i discrecional.  A través de la nostra política de qualitat i medi ambient el que pretenem és el següent;

- Ens comprometem a realitzar els nostres serveis de transport, duent a terme el nostre principal objectiu : la satisfacció total dels nostres clients i parts interessades

-   Mantindrem formats i sensibilitzats a tot el nostre personal de l’empresa       
en matèria de qualitat i medi ambient, fent-lo responsable de      l’execució de les seves tasques.

- Durem a terme els nostres serveis protegint, sobretot, el medi ambient. Prevenint  la contaminació i minimitzant el consum de recursos.

- Ens comprometem a complir amb els requisits legals vigents, la reglamentació sectorial vigent i qualsevol altre subscrits per la empresa.

Per tot això, anualment l’empresa establirà uns objectius, dels quals veurem les accions a realitzar, per la millora continua de l’empresa, del nostre personal i sobretot dels nostres clients i resta de parts interessades.

A Figueres, 02 d’octubre del 2017

                                       La Direcció
                                                                                                                               Segell i signatura

                                                                       

Certificat  Certificat

 
Autocars David i Manel

                                                                                    MultimediaCreativa    pc&telecos                                                                       Català | Castellano | English | Français